Information för anhöriga

Det är svårt för en vanlig familj att få vardagen att gå ihop. För familjer med funktionshinder är det nästan helt omöjligt.

Anhöriga gör ofta stora insatser i stödet till funktionshindrade. Att inte få rätt hjälp och stöd kan innebära att anhöriga hamnar i ett konfliktfyllt liv som tär oerhört. Man älskar sin anhörig och vill göra det bästa för han eller hon men orken räcker ibland inte till.

Känslan av att vara otillräcklig är inte ovanlig hos anhöriga till funktionshindrade personer. Då kan det kännas bra att ha en person som hjälper till och koordinerar alla kontakter med vård- och sociala instanser.

Hjälpen finns, men det kan vara svårt att söka hjälp när man inte vet hur man skall gå tillväga med ansökningsförfarande osv.

Vi erbjuder hjälp med att söka assistans kostnadsfritt.