Hjälp i vardagen

Vill du ha assistans och hjälp i din vardag?

Vår grundidé är att hjälpa dig organisera assistans efter dina behov. Du är huvudpersonen i hur assistansen skall utformas – Det innebär att alla beslut fattas tillsammans med dig. Även då du blivit beviljad hemtjänst utformar vi hemtjänsten i assistansliknande form, vilket innebär till skillnad från traditionell hemtjänst att du har större möjligheter att själv påverka utformningen av insatsen utifrån din dagsform.

Vi på Jessys Assistans fungerar som ett hjälpmedel för dig i din tillvaro så att du kan bestämma när och hur du vill använda den.

Jessys Assistans kan även hjälpa dig med juridisk rådgivning, kontakter med myndigheter osv utan extra kostnader.

Jessys Assistans är ett företag som kan och vill hitta olika lösningar för att tillgodose dina behov.

Hos oss är ingenting omöjligt!