Så här ansöker du

Hur går du tillväga när du söker LSS insats eller personlig assistans?

”Man skall vara frisk för att vara sjuk”

Ovanstående talesätt stämmer mycket väl in i vårt nuvarande byråkratiska samhälle.

Enligt LSS-lagen ska du själv ansöka om insats enligt LSS. Om du är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att själv begära insatsen kan god man, förvaltare eller vårdnadshavare/förmyndare (för person under 18 år) göra det. En LSS-handläggare utreder och bedömer om Du omfattas av någon av ovanstående grupper. Därefter utreds behovet av insats. Ansökan kan göras såväl muntligt som skriftligt.

Tyvärr är det alldeles för många människor som inte beviljas insatserna enligt LSS. Anledningen kan vara att dessa personer inte vet om att den möjligheten finns.

Rätten till assistans, enligt Försäkringskassan, grundar sig på personliga behov inom fem områden: personlig hygien, måltider, av- och påklädning, kommunikation med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen. Dessutom ska hjälpbehovet överstiga 20 timmar i veckan.

Är ditt hjälpbehov mindre än 20 timmar i veckan kan du ansöka om assistans enligt LSS (lagen om stöd och service) eller socialtjänstlagen hos biståndshandläggare i din stadsdel eller kommun.

Vill du ansöka om LSS insatser eller personlig assistans men är osäker om hur du ska gå tillväga?

Ring oss på 08-771 46 05 så hjälper vi dig med din ansökan utan kostnad.