Kundundersökning Stockholms stad 2013

Stockholms stadDen kundundersökning som genomfördes av Stockholms Stad under 2013 visade på ett mycket gott resultat för AB Jessys Assistans.

Här följer en redogörelse för resultatet:

 • 100% av kunderna har svarat att hemtjänstpersonalen gör ett bra arbete.
 • 100% av kunderna har svarat att hemtjänstpersonalen bemöter kunderna på ett bra sätt.
 • 100% av kunderna har svarat att de lätt kan få tag i hemtjänstpersonalen om de behöver det.
 • Över 90% av kunderna tycker att hemtjänstpersonalen är bra på att passa tider.
 • Över 90% av kunderna tycker att hemtjänstpersonalen är bra på att berätta för kunden om något ändras.
 • Över 90% av kunderna tycker att maten smakar bra.
 • 90% av kunderna är nöjda med utevistelsen.
 • 88% av kunderna känner sig trygg med hemtjänstpersonalens kunskaper

Undersökningen genomfördes med hjälp av postala enkäter med två skriftliga påminnelser. Målgruppen var samtliga hemtjänstmottagare i Stockholms stad. Urvalet hämtades från Stockholms stads register och undersökningen genomfördes under vecka 33-41 under 2013. Utav AB Jessys Assistans kunder över 65 år med hemtjänst var det 17 som svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 50%.

Vill du jämföra AB Jessys Assistans med andra utförare?

 1. Gå då in på Stockholms Stads hemsida.
 2. Klicka på länken ”Visa alla verksamheter” under rubriken ”Hitta & jämför verksamheter”.
 3. Klicka på länken ”Hemtjänst” under rubriken ”Omsorg om personer med funktionsnedsättning”
 4. En lista presenteras med slumpvis utvalda hemtjänst-utförare. Välj att sortera listan. Förslagsvis på ”Namn, stigande”; Då hittar du AB Jessys assistans högt upp i listan.
 5. Klicka på gula plusikonen ”Jämför” vid AB Jessys Assistans.
 6. Välj ytterligare hemtjänst-utövare som du vill jämföra AB Jessys Assistans med.
 7. När du valt färdigt så klickar du på någon av hemtjänst-utövarna du valt under rubriken ”Mina jämförelser” till höger. Då presenteras all företagsfakta samt undersökningsresultat mm.