INFORMATION ANG. Covid-19

AB Jessys Assistans tar det aktuella läget ang. covid-19 på största allvar.
De åtgärder företaget vidtagit i dagsläget är att vi morgon och eftermiddag möter
upp och kontrollera den berörda personalens hälsotillstånd.
Vi följer myndigheternas riktlinjer och skickar hem personal som uppvisar minsta symtom på förkylning så som hosta,
nysning feber och dylikt.
Vi fortsätter att arbeta med de basala hygienrutinerna och understryker
för alla berörda hur viktigt det är med korrekta hygien rutiner under besök hos kunder.

All personal har med sig utrustning för att kunna utföra dessa rutiner.

Vi utför även kontinuerligt egen kontroller på personal så som kunder och meddelas av personal samt uppmanar
kunder och anhöriga att ge oss information om brukare uppvisar förkylnings symtom.

Vi har klara riktlinjer om hur vi skall agera om kund/ personal  är positivt testad för Covid-19 eller annan sjuksymptom för att minimera risken för smittospridning .

Vi vill även understryka att det kan hända att insatser hos brukare prioriteras och andra insatser kan komma att flyttas,
dvs. att vi kan komma att prioritera bort insatser så som städ , promenad bla. Till senare tillfälle samt komma att ändra insatsernas tidpunkter.
Om detta blir aktuellt kommer information till de berörda.

Har ni frågor eller funderingar över hur vi går tillväga är ni varmt välkomna att ringa oss på Ab Jessys Assistans : 08- 7714605

Ny personal kan introduceras på kort varsel för att förstärka personalstyrkan på företaget.

Vid konstaterat Covid-19 bland kunder /personal gör vi en spårning och alla som varit i kontakt med den smittade kontaktas och de berörda som har kontakt med smittade personen i hushållet kommer att få vara hemma.

Personal som har varit utomlands skall sättas i karantän 14 dagar.

Vid personal smitta gör vi en anmälan om allvarligt tillbud till arbetsmiljöverket anmälan om allvarligt tillbud och olycka till arbetsmiljöverket utan dröjsmål och det samma gäller anmälan om arbetsskada till försäkringskassan

Vi hoppas på förståelse.

 

Uppdaterad 2020 04 24

Nöjda kunder

Vi är väldigt måna om våra kunder. Det har gett goda resultat i de kundundersökningar som utförts av bl.a av Stockholms Stad och Socialstyrelsen.

Kundundersökning Stockholms stad 2018

Om oss

AB Jessys Assistans arbetar för personer med olika typer av funktionsnedsättning, oavsett ålder. Vi erbjuder hemtjänst i assistansliknande form, avlösning, ledsagning i Stockholm Stad och Huddinge kommun.

Läs mer

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer!

Kontaktinformation