Kundundersökning Stockholms stad 2018

Stockholms stadDen kundundersökning som genomfördes av Stockholms Stad under 2018 visade på ett mycket gott resultat för AB Jessys Assistans men med rum för förbättring.

Här följer en redogörelse för resultatet:

  • 84% av kunderna har svarat att hemtjänstpersonalen gör ett bra arbete.
  • 97% av kunderna har svarat att hemtjänstpersonalen bemöter kunderna på ett bra sätt.
  • 84% av kunderna har svarat att de lätt kan få tag i hemtjänstpersonalen om de behöver det.
  • Över 80% av kunderna tycker att hemtjänstpersonalen är bra på att passa tider.
  • 66% av kunderna tycker att hemtjänstpersonalen är bra på att berätta för kunden om något ändras.
  • 84% av kunderna känner sig trygg med hemtjänstpersonalens kunskaper.
  • 91% av kunderna är sammantaget nöjd med AB Jessys Assistans.

Mer information om AB Jessys Assistans resultat av Stockholms Stads kundundersökning hittar ni här.